ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ